Bussafari Energy Up

Op bussafari tijdens Energy Up

Op donderdag 8 februari 2018 heeft de tweede editie van Energy-Up plaatsgevonden, georganiseer door de Stroomversnelling. Een inspirerende dag waarop alle leden en partners van Stroomversnelling plus andere gemeenten, woningcorporaties, aanbieders en toeleveranciers samenkomen. Maar omdat de woningen alleen met praten niet worden verduurzaamd vond er dit jaar tijdens Energy Up een ware bussafari plaats naar enkele spraakmakende voorbeelden in de praktijk. Een van deze voorbeelden is de renovatie van 10 particuliere woningen op Kanaleneiland in Utrecht. Deze collectieve particuliere opdrachtgevers hebben de handen in een geslagen om gezamenlijk 9 woningen naar Nul-op-de-Meter en 1 woning Nom-ready te brengen als voorbeeld voor de stad Utrecht! Onder leiding van Fred van Lemmen van Alliantie+ zijn ongeveer 26 mensen meegenomen op bussafari naar Utrecht Kanaleneiland, waar ze de woningen hebben bekeken. De bewoners hadden speciaal voor deze dag hun woning beschikbaar gesteld om binnen te kijken. De bezoekers waren enthousiast over het resultaat en het renoveren met componenten waarbij de bewoner zelf aan de knoppen zitten, werd als zeer inspirerend ervaren!

De start van Bouwend Europa

De start van Bouwend Europa

Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst organiseerde Bouwend Nederland onder leiding van Maxime Verhagen een expertsessie met Utrechtse bouwers en de regionale wethouders en gemeente raadsleden. Het doel was kennis te delen om zo de regionale bouweconomie op stoom te brengen gericht op de duurzame opschaling. Op verzoek van de organisatie was Alliantie+ in de persoon van Yuri van Bergen en Fred van Lemmen vertegenwoordigt om een korte toelichting te geven op het voorbeeld van de renovatie van 10 particuliere woningen op Kanalen eiland Utrecht naar Nul-op-de-Meter. Belangrijke conclusie is dat Bouwend Nederland en haar leden nog steeds weinig aandacht hebben voor de ruim 7,5 miljoen bestaande woningen. Waar de woningcorporaties vanuit de traditie van nieuwbouw en onderhoudsprojecten een relatie hebben, zijn de gemeenten met de opgave voor ruim 5 miljoen particuliere woningen aangewezen op initiatieven in eigen ontwikkeling. Maar ergens richting het einde van het debat gloorde er toch een beetje hoop voor deze nieuwe opgave. Een inspirerende match tussen de Utrechtse bouwer VIOS met het industriële renovatie aanbod van Alliantie+ sloeg aan bij de wethouder van Woerden. Een onverwacht succes wat zelfs na afloop de interesse van Maxime Verhagen bleef vasthouden gericht op de start van een Bouwend Europa waarin we alle mogelijke hulp van onze bondgenoten kunnen gebruiken bij het opschalen van een #Duurzame #Renovatie!

Energy Up

Energy Up

Voor de tweede keer organiseerde de vereniging De Stroomversnelling het event Energy Up om de kennis, ervaringen en vooral de resultaten van gasloos bouwen te delen. Op de werkelijk prachtige locatie van de Werkspoorkathedraal in Utrecht was ook deze editie weer volledig uitverkocht. De dag werd feestelijk geopend door minister Kajsa Ollongren en Alliantie+ was daar als een van de BESTE aanbieders van nul-op-de—meter concepten op verzoek van de organisatie bij! Op een prominente locatie was plaats gemaakt voor enkele aanbieders om zichzelf en de concepten aan het publiek te presenteren. Hoewel het een beetje onwennig was om daar tussen de grootste bouwers van Nederland te mogen staan kreeg juist ons renovatie aanbod tot in de late uurtjes aanloop. Een aanbod voor het renoveren van ruim 5 miljoen particuliere woningen met de bewoners aan de knoppen valt op zo’n dag toch op. Een geslaagde presentatie aan het in groten getale aanwezige publiek en de mate van aandacht geeft een aanbod gericht op de Vraag-van-1 hoop voor de toekomst!

Zeist werkt volop aan duurzaamheid

Zeist werkt volop aan duurzaamheid

Zeist werkt volop aan duurzaamheid. Bewoners, bedrijven en de gemeente trekken samen op om Zeist voorop te laten lopen bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelen die behaald moeten zijn in 2030. De Stichting Energie Zeist (SEZ), opgericht in 2016, levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming. Met subsidie van de gemeente zet SEZ zich via Mijn Groene Huis in voor de duurzame verbetering van het particuliere woningbezit in Zeist. Alliantie+ heeft meegewerkt aan een bewonersavond waar 80 bewoners naar toe zijn gekomen. De wethouder deed een aftrap, daarna een toelichting door SEZ en vervolgens Alliantie+ die de bewoners kennis liet maken met het concept ‘Component Renovatie’. In 2017 zijn in Nederland 50 woningen volgens dit concept gerenoveerd. De hiervoor ontwikkelde producten alsmede gerealiseerde uitwerkingen werden getoond. Na afloop van de presentaties was er de mogelijkheid om achter in de zaal een markt te bezoeken waar deelnemers de bewoners te woord konden staan. Alliantie+ heeft hier in totaal een 15 geïnteresseerden te woord gestaan. Gegevens van de bewoners zijn vastgelegd en vervolgafspraken worden nu gemaakt.

Bewoners als aanjager van innovatie

Bewoners als aanjager van innovatie

Terugkijkend op 2017 is één van de successen het realiseren van de eerste particuliere Nul-op-de-Meter renovatie door Alliantie+. Een pilotproject van de gemeente Etten-Leur en een enthousiaste particuliere woningeigenaar met passie voor duurzaamheid. Het project heeft veel positieve aandacht gekregen. Reacties uit de buurt, bezoek uit Litouwen via Stichting Stedenband Etten-Leur en een filmploeg van de Stroomversnelling. Het aanbod van Alliantie+ is hier niet alleen gerealiseerd, maar is door de bewonerswensen verbeterd en aangevuld. Bij de Nul-op-de-Meter woning in Etten-Leur is er in het gehele proces een nauwe betrokkenheid van de bewoners aanwezig. Deze rijke bron aan feedback hebben we gebruikt om de particuliere markt nog beter te kunnen begrijpen en heeft geresulteerd in een geïntegreerd ontwerp waarbij de bewonerswensen hebben geleid tot productinnovaties. Eén van de innovaties was het integreren van zonwering in de gevel, wat nu als optie in de Alliantie+ BEAM gevel zit. De wens van de bewoner om zon en daarmee ook inkijk te weren in de voorgevel heeft geleid tot het opnemen van geïntegreerde zonwering in het aanbod. Samen met industrieën hebben we gekeken wat de mogelijkheden waren en deze verder uitgewerkt in een aantal engineeringssessies. Met de afweging op beeld, uitvoerbaarheid binnen het concept en betaalbaarheid is een geïntegreerde zonwering ontwikkeld die volledig in het buitengevelsysteem is opgenomen. Daarnaast is in co-creatie met de bewoners op product en proces dagelijks toezicht ontwikkeld. De buren maakten van het moment gebruik om op onderdelen mee te doen, hiermee valt te spreken van social impact. Eén van de unieke kwaliteiten van Alliantie+ is de continue drive naar innovatie. Met een structurele focus op onderzoek en ontwikkeling creëren we de mogelijkheid om dagelijks in de praktijk deze kennis op te halen en uit te proberen. Het feit dat er in een ander project van tien woningen in Utrecht ook voor de geïntegreerde zonwering is gekozen zegt al genoeg.

Update bouwbord kluswoningen

Update bouwbord kluswoningen

Het bouwbord bij de 10 kluswoningen op het Utrechtse Kanaleneiland heeft een update gekregen. De logo’s van de founding partners zijn toegevoegd. Mede dankzij het ‘Nul-Op-de-Meter Marktintroductiefonds’ (NOM-MIF) dat door hen beschikbaar wordt gesteld kunnen we dit mooie project realiseren. Dit fonds is bedoeld voor ondernemingen die zich primair richten op het verbouwen of renoveren van woningen en het wil bijdragen aan de ontwikkeling en opschaling van nul-op-de-meter concepten. Zie voor meer informatie: Nul-Op-de-Meter Marktintroductiefonds

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten