Alliantie

Alliantie

Stadsakkoord Aardgasvrij: 40.000 Utrechtse woningen van het gas af

Vrijdag 24 mei jongstleden is Alliantie+ aanwezig geweest bij de derde bijeenkomst voor het Utrechtse ‘Stadsakkoord Aardgasvrij’. Ook bij de twee eerdere bijeenkomsten waren wij van de partij. Het doel van deze bijeenkomsten is input te leveren om zo komende zomer dit stadsakkoord gereed te hebben. Daarna hoopt de gemeente dit akkoord samen met veel partijen te ondertekenen om de volgende ambitie te realiseren: in 2030 dienen minimaal 40.000 woningen én ander vastgoed aardgasvrij te zijn gemaakt in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst was er tijdens een vijftal workshops de mogelijkheid om te discussiëren en kennis op te doen over diverse onderwerpen: onder andere warmtenetten, de arbeidsmarkt en welke wijken als eerste gasloos worden werden besproken.

De bijeenkomst begint met een plenair gedeelte waarbij de resultaten van de eerdere bijeenkomsten worden teruggekoppeld met daarbij ruimte voor enkele presentaties, zoals van de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en het energiefonds Utrecht. Met deze laatste partij werken wij reeds samen aan de realisatie van gasloze woningen door middel van ons componentrenovatie aanbod. Hierna volgen vier interessante workshop rondes. Wij hebben hierbij verkondigd dat het niet perse noodzakelijk is om wijk voor wijk van het gas af te gaan maar dat we juist kunnen beginnen met de duurzame voorlopers. De reden hiervoor is om tempo te maken en de kennis en ervaring direct te ontsluiten in onze producten. Door deze groep verspreid over de gehele stad in te zetten als voorbeeld voor de rest worden uiteindelijk meer bewoners gemotiveerd om te gaan verduurzamen. We kijken uit naar de uiteindelijke tekst van het stadsakkoord.

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de wijkaanpak van Alliantie+ stuur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan een e-mail.

Alliantie+ projecten als voorbeeld bij Europees onderzoek

De wijze waarop we bouwen en ontwerpen zal de komende jaren in rap tempo gaan veranderen. Door middel van onderzoek en ontwikkeling wordt deze visie steeds meer de dagelijkse werkelijkheid. Het Europese programma P2ENDURE richt zich op het ontwikkelen van energie efficiënte product - en procesoplossingen voor toepassing bij renovaties. Het programma valt onder de Horizon2020 aanvragen van de Europese Unie. De Alliantie+ NOM renovatieprojecten zijn hiervoor als demonstratieproject genomen. Aan dit onderzoek werken verder BouwhulpGroep en Huygen Installateurs en Adviseurs mee. De werkwijze en de prefab elementen die we toepassen bij de NOM renovaties passen namelijk goed in deze aanpak. En we kunnen daarmee laten zien dat deze werkwijze, met project overstijgende componenten, op grotere schaal toepasbaar zijn.

De P2Endure aanpak kenmerkt zich namelijk door de 4M principes: Mapping, Modelling, Making, Monitoring. Door de oorspronkelijke staat van de woning te documenteren weet je wat je hebt. Met het modelleren kun je vervolgens kijken hoe je kwaliteit kunt toevoegen. Het P2Endure project richt zich onder meer op het leveren van producten en componenten die kant en klaar zijn, en vanuit een BIM database geselecteerd kunnen worden, én voorzien zijn van kenmerken en prestaties die direct de energie besparing kunnen aangeven. Zover zijn we nog niet , maar met onze oplossingen vanuit Alliantie+ lopen we wel voorop in het bieden van keuzes en renoveren op een gestandaardiseerde wijze.

Het laatste deel van het onderzoek richt zich op de manier waarop ‘plug-and-play’ oplossingen hun weg naar de klant vinden. Deze manier van denken sluit goed aan bij de Reis door de Wijk die we aan het ontwikkelen zijn. Deze Reis door de Wijk neemt bewoners in vijf stappen mee op een ‘verduurzamingsreis’; van het creëren van draagvlak tot de uitvoering van de duurzame woningrenovaties. Bewoners zitten namelijk niet op technische oplossingen te wachten maar wél op een verbetering van hun woonplezier. Het onderzoek is erop gericht hoe je dit op de achtergrond voor elkaar kunt krijgen.

Kijk voor meer informatie over dit Europese onderzoek op de P2Endure website.

Binnenkort: Alliantie+ duurzaamheidstoets in ’30 seconden

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan onze nieuwe online toets voor woningeigenaren: de ’30 seconden duurzaamheidstoets. Via deze website wordt het voor iedereen mogelijk om de verduurzamingsmogelijkheden voor je woning in één oogopslag te zien. En door daarna met je eigen telefoon of tablet je eigen woningopname te doen krijg je een aanbod passend bij jouw woning en jouw woonwensen. Je krijgt per component (dak, gevel, casco, installaties, uitrusting, ruimte, buiten) te zien welke producten er beschikbaar zijn, wat deze producten kosten en wat dit betekent voor je energiegebruik. Dit zorgt ervoor dat het sneller, gemakkelijker en leuker wordt om stapsgewijs je woning duurzaam te verbeteren! Zo komen we samen steeds dichter bij het doel om iedere dag 1000 woningen te verduurzamen voor 2050.

De afgelopen maanden hebben wij een papieren versie van de duurzaamheidstoets in ’30 seconden in Brabant getest met goede resultaten en nuttige feedback. Nu hebben wij de stap naar de digitale variant gezet om heel Nederland op deze manier te kunnen ontsluiten. Binnenkort wordt er gestart met een testgroep, en na evaluatie van de resultaten van deze groep kan iedereen in Nederland de tool gaan gebruiken.

Wil jij deelnemen aan de testgroep en als eerste een duurzaamheidstoets invullen en direct zien hoe je je woning kunt verduurzamen? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘deelname testgroep’. Let op: er zijn slechts 25 testplaatsen beschikbaar waarbij diverse woningtypes vertegenwoordigd moeten zijn.

Monitoring door Alliantie+ gerenoveerde woning wijst uit: NOM gehaald!

Bij de start van de eerste particuliere woningrenovatie van Alliantie+ werd door de bewoners voor een Nul Op de Meter (NOM) oplossing gekozen. Ze zijn nu, na oplevering, nog steeds erg gelukkig met hun keuze voor Alliantie+ en ze wonen dan ook met veel plezier in hun gerenoveerde woning. Daarnaast hebben zij door de verbrede entree en het vergrote toilet een levensloopbestendige woning met meer bewegingsruimte. Zo kunnen zij langer thuis blijven wonen: hiermee is één van hun belangrijkste renovatiewensen ingelost. De woning, oorspronkelijk gebouwd in 1978, had voor de grondige renovatie energielabel D. Na monitoring van het eerste volledige jaar dat zij in hun vernieuwde woning wonen is nu gebleken dat de ambitie NOM ruim is behaald! De woning levert nu meer energie op dan dat er wordt verbruikt.

Om de NOM ambitie te halen zijn 26 PV-panelen geplaatst die energie leveren voor de warmtepomp en voor de lage temperatuur vloer- en wandverwarming. Er is met een nZEB (nearly zero energy buildings) tool vooraf berekend dat er in totaal 5526 kWh zou worden opgewekt waarvan 2108 kWh gebouwgebonden zou worden verbruikt. Uit de monitoring bleek dat de opbrengst van de PV-panelen 11,4% hoger ligt waardoor de bewoners zelfs meer opgewekte energie hebben kunnen terug leveren aan het net dan het totale verbuik!

Wilt u meer informatie over één van de renovatie producten van Alliantie+? Stuur dan een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zie ook onze eerdere nieuwsberichten over dit project:

Bewoner aanjager van innovatie

Kwaliteit die een herhaling verdient

Alliantie+ start met eerste particuliere woning

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) en Alliantie+ starten 'Alliantie+ Zuid-Holland'

Alliantie+ en ICDuBo starten Alliantie+ Zuid-Holland. De ontmoeting van beide bedrijven bij een onderzoeksproject van de Gemeente Rotterdam voor particuliere renovatie, krijgt een vervolg. Gezamenlijk gaan zij vanuit de vestiging aan de Directiekade 2 in Rotterdam (beter bekend als de RDM Campus) met component-renovatie invulling geven aan de versnelling van het verduurzamen van bestaande woningen. Voor zowel particulieren, VvE’s als corporaties. Een aanbod gericht op de 24 gemeentes waar ICDuBo actief is!

Alle componenten voor renovatie zijn de afgelopen jaren door Alliantie+, in samenwerking met toonaangevende Europese industrieën, ontwikkeld en inmiddels veelvuldig toegepast en getest in bestaande woningen. Met deze kant en klare, herhaalbare oplossingen zal ICDuBo met samenwerkende uitvoerende partners volop keuzes aan de vastgoedeigenaar bieden om maatwerk te leveren in een serie-van-één. ICDubo is daarvoor nu in gesprek met diverse partijen die als uitvoeringspartners zullen aansluiten.

De gemeenten zijn als het om verduurzamen van woningen gaat een belangrijke informatiebron voorde particuliere huiseigenaren. In een aantal gemeentes zijn hiervoor al shops en/of energie-loketten ingericht, waaronder de WoonWijzerWinkel in het pand van ICDuBo. Hier kunnen huiseigenaren zich uitgebreid laten informeren over de stappen die zij met Alliantie+ Zuid-Holland kunnen zetten om hun woning te verduurzamen en dus de CO2 uitstoot te verlagen.

Yuri van Bergen (Algemeen Directeur van Alliantie+) over de samenwerking:

“Afgelopen jaar hebben wij de eerste stap gezet, met de oprichting van Alliantie+ Utrecht. Wij zijn trots op deze vervolgstap in samenwerking met ICDuBo, die in zoveel gemeentes in Zuid-Holland actief is, waaronder Rotterdam en Den Haag. Samen met ICDuBo zullen wij bewoners nader laten kennismaken met een unieke manier van component-renovatie. Daarnaast zijn we blij dat ook onze kennispartner BouwhulpGroep in de persoon Dr. ir. Haico van Nunen verbonden is als lector Duurzame Renovatie aan Hogeschool Rotterdam. Om daarmee ook maatschappelijk vanuit Rotterdam, een grote bijdrage te kunnen leveren aan de opschaling van duurzame renovatie!“

Maurice van der Meer (Algemeen Directeur van ICDuBo bv):

“Wij zijn al jaren bezig bewoners te begeleiden bij het verduurzamen van woningen. Daarvoor zijn wij de schakel tussen het aanbod en de vraag. In het grootste duurzaamheidscentrum van Nederland kunnen bewoners de vele producten van leveranciers bekijken en hierover advies krijgen. Door de samenwerking met Alliantie+ is er nu de mogelijkheid om een compleet renovatie-aanbod aan te bieden bestaande uit componenten voor het dak, de gevel, de vloer en installaties (warmtepomp en wtw-ventilatie). Met als uiteindelijk doel van deze samenwerking een duurzaam, comfortabel en betaalbaar huis voor iedereen, zowel voor huurders als voor woningeigenaren!”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

• Maurice van der Meer, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 010-4157244

• Fred van Lemmen, Alliantie+ BV, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., mobiel 0624096655.

Alliantie+ op het podium bij Energiefonds Utrecht

Op 13 februari 2019 werd in Utrecht in de Werkspoorkathedraal door het Energiefonds Utrecht het Utrechtse Energie Event 2019 georganiseerd. Tal van interessante sprekers waren aanwezig waaronder Helga van Leur, Lot van Hooijdonk en Pim van den Berg. Vele inspirerende voorbeelden van ondernemers kwamen in de spotlight die in de regio duurzame oplossingen hebben gerealiseerd met behulp van het Energiefonds Utrecht. Waaronder Alliantie+ die op Kanaleneiland nu 10 Nul-Op-de-Meter renovaties realiseert.

Het Energiefonds Utrecht is er voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten in de gehele provincie Utrecht. Met een duurzaam energieproject wordt bedoeld een project waarmee energie wordt bespaard en/of opgewekt met hernieuwbare energiebronnen. Steeds meer organisaties zetten in op verduurzaming van hun energiehuishouding. Daarnaast dienen zich talrijke nieuwe bedrijven aan met innovatieve business concepten op het gebied van duurzame energie. Duurzame energieprojecten blijken in de praktijk echter vaak moeilijk te financieren. Het Energiefonds Utrecht voorziet in de financieringsbehoefte van initiatiefnemers met inzet van op maat gesneden financiële instrumenten gecombineerd met inhoudelijke kennis en ervaring. Yuri van Bergen, algemeen directeur van Alliantie+, zegt hierover: "De 213 zonnepanelen in Utrecht Kanaleneiland kunnen geplaatst worden door de overbruggingsfinanciering van het Energiefonds Utrecht. Dit is voor ons een fantastische mogelijkheid om verder te kunnen opschalen en nieuwe initiatieven in de provincie op te pakken. Daarvoor is in Houten in samenwerking met Hagemans Vastgoedonderhoud Alliantie+ Utrecht opgezet.”

Voor meer informatie zie hieronder de korte video die werd gepresenteerd:

Over Alliantie+:

Alliantie+ is een serviceprovider waar de bewoners zelf aan de knoppen kunnen zitten bij het uitzoeken van oplossingen op componentniveau om de eigen woning te renoveren. In het kader van duurzaamheid, zorgen wij voor betaalbare seriematige oplossingen. We zijn samen met Europese industrieën een productenaanbod gaan ontwikkelen op basis van componenten. 25 jaar onderzoek heeft uitgewezen dat de 7.5 miljoen woningen in Nederland allemaal één van de 9 verschillende daken, 7 gevels en 5 plattegronden hebben. Op basis daarvan zijn herhaalbare oplossingen ontwikkeld zodat je grote basisonderdelen van je woning kunt kopen. Alliantie+ brengt dat naar de consument.

Voor meer informatie:

Fred van Lemmen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , mobiel 06-24096655

Alliantie+ op het podium bij duurzaamheidspact Eindhoven

Eind 2018 heeft Alliantie+ als onderdeel van het Duurzaamheidspact Eindhoven een pitch verzorgd over het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wij hebben als één van de 20 partners gepresenteerd aan de initiatiefnemers van het pact: de vier Eindhovense woningcorporaties (‘thuis, Sint Trudo, Woonbedrijf en Wooninc), huurdersvertegenwoordiging en gemeente Eindhoven. Deze partners bestonden verder uit aannemers, bouwers, installateurs en innovators. Het was een mooi podium en een uitdagende opgave om binnen drie minuten onze ambitie en plannen te pitchen aan een breed publiek. Een leuk detail wat door de organisatie na de pitch werd opgemerkt was dat Alliantie+ als enige in de presentatie focust op de bewoner. Onze pitch had dan ook niet voor niets als titel: de bewoner aan de knoppen. We kijken terug op een geslaagde middag met interessante pitches en zien uit naar het vervolg.

Alliantie+ in het Eindhovens Dagblad over het realiseren van klimaatambities

Deze week stond Alliantie+ in het Eindhovens Dagblad met een artikel in het kader van de buurtenchallenge van de gemeente Eindhoven. Voor dit artikel is onze directeur Yuri van Bergen geïnterviewd over de ontstaansgeschiedenis, missie en visie van Alliantie+. Ook is onze vernieuwde individuele klantreis besproken, hierover volgt binnenkort een update. Centraal staat onze unieke reis-door-de-wijk aanpak waardoor stap-voor-stap renovatie voor iedereen mogelijk is binnen een passend budget. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat in 2050 álle vijf miljoen woningen in particulier bezit zijn verduurzaamd.

Lees het volledige artikel hier.

Samenwerking Alliantie+ en Energiefonds Utrecht bij 10 gasloze kluswoningen

Alliantie+ werkt ook samen met het Energiefonds Utrecht bij de realisatie van 10 gasloze kluswoningen in het Utrechtse Kanaleneiland. Deze worden gerenoveerd naar nieuwbouwkwaliteit waarbij de bewoners zelf de keuze hebben over de invulling van de aan te pakken componenten en het maatwerk. De nieuwe vestiging van Alliantie+ Utrecht in Houten gaat de kennis die hierbij wordt opgedaan gebruiken bij de verdere opschaling van het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad in de provincie Utrecht. Het Energiefonds heeft een overbruggingskrediet beschikbaar gesteld mede voor het plaatsen van de 213 zonnepanelen die op het dak van de woningen liggen.

Alliantie+ heeft een productenaanbod om je woning naar jouw smaak, binnen jouw tempo én binnen jouw budget te renoveren waarbij je wel van de voordelen van seriematige productie geniet. Wil je hier meer informatie over? Stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef aan waar wij je bij kunnen helpen.

Gebruik de ingreep van Diederik Samsom om ook je woonwensen waar te maken!

Diederik Samsom was gisteren aanwezig bij de talkshow van Pauw om te praten over het klimaatakkoord dat eind deze week verschijnt. Daarbij werd voornamelijk gesproken over de kosten van het verduurzamen van je woning en de besparing op je energierekening. Wij willen Samsom complimenteren met zijn heldere betoog maar hier graag nog iets aan toevoegen. Het verduurzamen van je woning hoeft niet een van bovenaf opgelegde, onzichtbare en dure ingreep te zijn maar kan juist de schoonheid, het comfort en de gebruikskwaliteit van je woning aanzienlijk verbeteren! Het aanpakken van je woning biedt veel meer kansen dan enkel isolatiemateriaal toe te voegen of installaties te wijzigen. Zie het als een investering in de kwaliteit van je woning waardoor je er bijvoorbeeld langer kunt blijven wonen of de gelegenheid direct aangrijpt om een andere langgekoesterde droomwens in vervulling te laten gaan!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/p44247/domains/alliantieplus.com/public_html/templates/volar/html/com_k2/templates/default/user.php on line 193