Bewoners als aanjager van innovatie

Bewoners als aanjager van innovatie

Terugkijkend op 2017 is één van de successen het realiseren van de eerste particuliere Nul-op-de-Meter renovatie door Alliantie+. Een pilotproject van de gemeente Etten-Leur en een enthousiaste particuliere woningeigenaar met passie voor duurzaamheid. Het project heeft veel positieve aandacht gekregen. Reacties uit de buurt, bezoek uit Litouwen via Stichting Stedenband Etten-Leur en een filmploeg van de Stroomversnelling. Het aanbod van Alliantie+ is hier niet alleen gerealiseerd, maar is door de bewonerswensen verbeterd en aangevuld.

Bij de Nul-op-de-Meter woning in Etten-Leur is er in het gehele proces een nauwe betrokkenheid van de bewoners aanwezig. Deze rijke bron aan feedback hebben we gebruikt om de particuliere markt nog beter te kunnen begrijpen en heeft geresulteerd in een geïntegreerd ontwerp waarbij de bewonerswensen hebben geleid tot productinnovaties. Eén van de innovaties was het integreren van zonwering in de gevel, wat nu als optie in de Alliantie+ BEAM gevel zit. De wens van de bewoner om zon en daarmee ook inkijk te weren in de voorgevel heeft geleid tot het opnemen van geïntegreerde zonwering in het aanbod. Samen met industrieën hebben we gekeken wat de mogelijkheden waren en deze verder uitgewerkt in een aantal engineeringssessies. Met de afweging op beeld, uitvoerbaarheid binnen het concept en betaalbaarheid is een geïntegreerde zonwering ontwikkeld die volledig in het buitengevelsysteem is opgenomen. Daarnaast is in co-creatie met de bewoners op product en proces dagelijks toezicht ontwikkeld. De buren maakten van het moment gebruik om op onderdelen mee te doen, hiermee valt te spreken van social impact.

Eén van de unieke kwaliteiten van Alliantie+ is de continue drive naar innovatie. Met een structurele focus op onderzoek en ontwikkeling creëren we de mogelijkheid om dagelijks in de praktijk deze kennis op te halen en uit te proberen. Het feit dat er in een ander project van tien woningen in Utrecht ook voor de geïntegreerde zonwering is gekozen zegt al genoeg.